Bitcoin & Coin Terimleri

Günümüz ekonomik dünyasında gün geçmiyor ki yeni şeyler yaşanmasın. Süreklilik esasındaki bu yeni gelişmeler elbette başlı başına taşımış oldukları unsurlarıyla tamamen yeni kapılarını bizlere açmaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi olan şifreli para sistemi ya da bilinen tam adıyla Hodling sistemi günümüzde yeni oluşan bir ekonomik sistem olarak dikkat çekmektedir. Bu sistemin taşımaya devam ettiği özellikler düşünüldüğü zaman şifreli para sistemi hakkında yaşanan tüm gelişmelerin birer birer ele alındığı titizlikle kendisini göstermektedir. Bunun yanında son derece öne çıkan bir başka unsur olarak şifreli para sisteminin kendine has birtakım terimleri bulunmaktadır. Bütün bu terimlerini ve bu terimlerinin ne anlama geldiklerini ele almadan önce bu sistemin nereden ortaya çıktığı üzerinde durmak gerekir.

YANLIŞ YAZILAN KELİMEDEN DOĞAN PARASAL SİSTEM

Bugüne kadar görülmedik bir şey oldu. Hodling para sistemi herhangi bir ekonomist tarafından özel olarak üzerinde saatlerce kafa yorularak tasarlanan bir şey halini almadı. Bitcoin adındaki sanal para birimlerinin alım satım işlemine izin veren bir forum sitesinde elinde mevcut haldeki bitcoinlerini satışa çıkaran bir kişinin satmak yerine yanlışlıkla hodling yazısı yazmasıyla olanlar oldu. Böylelikle bu kelime her ne kadar düşüş yaşasa da bir gün mutlaka elinizdeki değerlerin artacağı anlamına gelen bir telaffuzu karşılamaktaydı. İşte bütün bu süreçlere yönelik olarak da yanlış yazılan kelimeden doğan bir yeni sistem doğmuş oldu. Hem de gerçekten de geleceğe hitap edecek bir parasal sistem olması amacıyla son derece dikkatleri üzerine çeken yepyeni sistemi oluşturmaktaydı. Bütün bunlar dikkate alındığında tamamen farklı ve tamamen sıra dışı bir çalışmanın yansıtılması mümkün olmaktadır.

YENİ SİSTEMİN YEPYENİ TERİMLERİ

Elbette bu sistemin kendisine ait birtakım terimleri de bulunmaktadır. Bu terimler tamamen yeni sistemin özü itibariyle daha rahat bir şekilde anlaşılır olmasını sağlamak için mevcuttur. Bu anlamda düşünüldüğü zaman söz konusu yeni sistemin ortaya koymaya devam ettiği birtakım yeni terimleri bulunmaktadır. İşte o terimler:

PUMP VE DUMP

Pump sürekli olarak değerlerde görülen düzenli artışları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle de bir değerin artışı demek diğer değerlerle kıyaslandığında daha kazançlı bir kaldıraç payına sahip olması demektir. Bu nedenle pump özellikle hodling sisteminin bilinmesi gereken önemli terimlerinden birisidir. Bir diğer terim ise bunun tam aksi yönündedir. Bu terimin adı dump olarak ifade edilmektedir. Günümüzde bankacılık sistemlerinde de sıkça kullanılan bu sistem sürekli olarak düşüşü ifade etmektedir. Fakat hatırlanacak olunursa her düşüşün mutlaka yükselişi de vardır ilkesinden hareket eden bu ekonomik sistemin ortaya koyduğu bir gerçek vardır. Dump bir gün mutlaka ama mutlaka pump olacak yani yükseliş yakalayabilecektir.

MOAD VE DYOR

Parasal sistemlerden olarak yine şifreli para biriminin olmazsa olmaz değerlerinden olma özelliğini koruyan moad terimi sıklıkla kullanılmasa da yine de hodling sistemine ait bir terim niteliğini taşımaktadır. Bu da eldeki değerlerin tespiti, analizi olarak oluşturulan piyasa durumunu belirtmektedir ki moad terimi bu anlamda dyor ile iç içe olarak görünmektedir. Söz konusu değer olarak dyor terimi her bir değere verilen genel addır.

ICO VE SATS 

Hodling terimine yönelik olarak geliştirilen bir diğer terim ise ıco terimi olarak bilinmektedir. Bu terim arz-talep dengesini ifade eder ve halkın beklentilerini içeren bir grafik çizer. Bu çizmiş olduğu grafikler dikkate alındığında da ıco teriminin sağlamaya devam ettiği bütün unsurlar bütün halleriyle açık ve net bir şekilde kendisini göstermektedir. Sats terimine de değinmek gerekir. Sonuçta şifreli bir dünyanın şifreli para birimi olma özelliğini gösteren sats terimi bitcoin sanal para birimini ilk olarak ortaya koyan kişinin adından kendisini almıştır. Satoshi’nin kısaltılması olarak dikkat çeken bu terimde her bir bitcoinin alt değerdeki fiyatları ifade edilmektedir. Buna bitcoin cinsinden altcoin adı verilmektedir.

JETON VE WALLET

Hodling sisteminin öne çıkan terimleri olarak kesinlikle bilinmesi gereken terimleri oluşturmaktadır. Öyle ki söz konusu bu terimlerin bilinmeden, anlaşılmadan kesinlikle tamamen farklı ve tamamen değişik unsurların tamamlanması mümkün olmayacaktır. İşte bu nedenler bir arada düşünülünce jeton teriminin ne demek olduğunu bilmek gerekir. Bu terim yatırımcıya verilen hisse olarak tanımlanmaktadır. Bu hisse payı jeton olarak ya da token olarak ifade edilmektedir.

Elbette bir diğer öne çıkan terim ise wallet terimi olarak bilinmektedir. Hesap cüzdanı anlamına gelen bu terimde şifreli para biriminde kişinin kendisine ait hesap cüzdanını ifade etmek için wallet terimi kullanılmaktadır.

BLOCKCHAIN VE CHOYNA

Şifreli para birimi sisteminin öne çıkan özelliklerinden birisi olarak tüm işlemlerin dökümünü ifade eden blockchaın terimine yer verilmektedir. Yer verilen bu terimin yanı sıra öne çıkmaya devam eden bütün belli başlı yönler bir arada düşünüldüğünde tamamen nitelikli ve tamamen sıra dışı bir anlayış doğrultusunda tüm gelişmelerin anlık olarak elektronik ortamda kişinin takip etmesini sağlayan birtakım yönleri bulunmaktadır. Bu yönlerle beraber özellikle blockchaın sisteminin kullanarak ilerleme kaydettiği sistemi ilk önce Çinliler tercih ettikleri için Çinliler anlamına gelen choyna terimi kullanılmaktadır. Bilindiği gibi Çinliler bitcoin sistemini başlatmışlardır. Choyna terimi tam da bunu karşılamaktadır.

ADDY VE FUD

Şifreli para sisteminde de elbette bir hesap numarası bulunmaktadır. Bunlar tamamen güçlü algoritmik şifreleme yöntemleriyle hazırlanmış addy şifreleri olduğundan kesinlikle kolay kolay hesapların ele geçirilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra sözü edilen addy sisteminin sağlamaya devam ettiği tüm yönler dikkate alındığında şifreli para adresinin kişiye özel elektronik ortamda yürütülen çalışmaları olduğu hemen anlaşılacaktır. Bunun yanında bitcoin borsasındaki gelişmelerin tereddütle karşılanmasını, ne zaman yükselip ne zaman düşeceğinin tahmin edilememesini ifade etmede fud terimi kullanılmaktadır. Belirsizlik anlamına gelen söz konusu bu sistemde tamamen öne çıkan boyutlara yer verilerek fud teriminin sağlamakta olduğu nitelikler bütün halleriyle dikkat çeken unsurları oluşturmaktadır.

REKT VE TO THE MOON

Şifreli para biriminde son derece nitelik gerektiren unsurlar baz alındığı zaman rekt teriminin sağlamaya devam ettiği yönler görülmektedir. Bu yönler itibariyle başlıca temel sistem olarak bu sistemde sistemdeki zarar etmiş kişileri tanımlamak amacıyla bu terim kullanılmaktadır. Bunun yanında to the moon terimi yükselişlerin o kadar ilerleyerek devam ettiğini ve adeta aya yükseldiğini ifade etmede kullanılmaktadır. Bu anlamda da to the moonteriminin taşımaya devam ettiği bütün yönleri itibariyle rekt süreklilik az eden başlı başına gelişmelerine yer verilmektedir.

WHALE VE FOMO

Hodling sisteminde kesin olarak bilinmesi gereken terimlerden birisi de whale terimiyle fomo terimidir. Her iki terimin sahip oldukları nitelikler baz alındığında tamamen büyük bir nitelik taşıyan güçlü yanlarının var olduğu ve bunun yanı sıra whale terimiyle yatırımda bulunan yüksek sermayedarları ifade etmede kullanıldığı hemen dikkat çekmektedir. Bütün bunların dışında fomo teriminde ise fırsatları değerlendirme ve bunlara karşı bir korku, bir şüphe duyan kişileri ifade etmekte kullanıldığı görülmektedir. İşte öne çıkan tüm bu özellikleriyle fomo terimi fırsatları kaçırmama olarak kendisini göstermektedir.

ATH VE HODL

Son olarak belli başlı terimlere yönelik olarak belirtilenlerden hem ath terimi hem de hodl terimi üzerinde de durarak konuyu nihayete erdirmek gerekir. All the time hodling kelimelerinin kısaltmasından oluşan ath terimi tüm zamanların değeri olarak bilinmektedir. Bu açıdan söz konusu terimin sahip olduğu birtakım nitelikler baz alındığı zaman ister yükselişte olsun ister düşüşte olsun tüm zamanlardaki etkin değerleri ifade etmek için bu terim kullanılmaktadır. Hodl terimine bakıldığı zamansa bu terimin bir gün düşüş yaşayan değerlerin mutlaka ama mutlaka yükseliş de yaşayacağını ifade etmede kullanılmaktadır. Bu şekilde de düşüş yaşayan her bir değerden uzak durularak yüksek değerlere yatırım yapmanın her zaman kazanç sağlayacağı yanılgısı da böylelikle aydınlatılmaktadır.

İşte bütün bunlar da açık bir şekilde göstermektedir ki gerek hodl sistemi gerekse bu sistemin sunmuş olduğu şifreli para döngüsü tamamen değişik bir evrensel ekonomik sistem olma özelliğini taşımaktadırlar. Taşımış oldukları bu ekonomik sistem de elbette bu sistemlerin tüm yönleriyle güçlerine güç katmada ve daima gelişmelerini sağlamada nitelikli bir özellik göstermektedir. Böylelikle gösterilen tüm özellikler dikkatle incelenerek tüm terimlerin yaşamaya devam ettikleri yöntemler ve bunların dayandıkları içerikler tüm halleriyle ortada duran gelişmeleri ifade etmektedir. Sonuç itibariyle de şifreli dünyanın şifreli para birimleri olarak tanımlanan söz konusu bu sistemin ne kadar farklı yönlerinin olduğu bir kere daha anlaşılmıştır.